Utwórz fakturę

BIC GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BIC GROUP
PIN 31356184
TIN 2020397368
Numer VAT SK2020397368
Data utworzenia 26 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIC GROUP
Zochova 5
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 861 €
Zysk 6 510 €
Kapitał 408 022 €
Kapitał własny 327 361 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254417522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 112,926
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 112,926
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 215,854
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 34,929
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 177,458
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 328,780
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 252,687
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 148,045
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 148,045
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 98,132
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,510
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,093
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 28,340
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 47,753
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,755
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,471
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,454
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,861
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 25,684
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,177
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 29,202
C. Usług (účtová grupa 51) 4,532
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,042
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 70
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 558
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,659
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,152
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 231
X. Interesu dochód (662) 4
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 227
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 420
M. Koszty oprocentowania (562) 44
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 376
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -189
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,470
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356184 TIN: 2020397368 Numer VAT: SK2020397368
 • Zarejestrowana siedziba: BIC GROUP, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Strelecký, CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 26.07.1993
  Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 22.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Strelecký, CSc. 37 011 € (25%) Hrobákova 24 Bratislava 851 02
  Ing. Ján Grega 37 011 € (25%) Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
  Ing. Roman Liczényi 37 011 € (25%) Bratislava 821 01
  Ing. Štefan Vrátny, PhD. 37 011 € (25%) Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.10.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.06.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký, , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   09.04.1997Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   08.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   07.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BIC GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   organizovnaie kurzov, školení a seminárov
   školiaca činnosť v oblasti managementu
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   uvádzanie spoločností na verejnosť
   tvorba a správa rizikového a rozvojového kapitálu
   poradenstvo a spracovanie porovnávacích štúdií v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava