Utwórz fakturę

FINECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINECO
PIN 31356206
TIN 2020317816
Numer VAT SK2020317816
Data utworzenia 12 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINECO
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 362 364 €
Zysk -75 948 €
Kapitał 733 503 €
Kapitał własny 445 256 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253413512, +421253418065, +421253418066, +421253418067
Telefon(y) kom. +421903639952, +421903451478, +421903704777, +421903714777, +421903616777, +421903716777, +421903728777, +421903718777, +421903726777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 425,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 424,518
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 206,318
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 500
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,578
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 64,595
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,194
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,541
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 571,596
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 369,308
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 132,776
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 132,776
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 38,213
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,278
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 260,989
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -75,948
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,288
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 193
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 202,095
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,797
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,980
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,273
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 171,045
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 362,364
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 357,314
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,050
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 454,687
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,377
C. Usług (účtová grupa 51) 58,907
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 79,070
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,829
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 113,729
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 152,567
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,208
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -92,323
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 270,030
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 17,911
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 17,894
X. Interesu dochód (662) 17
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 573
M. Koszty oprocentowania (562) 364
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 209
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 17,338
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -74,985
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 963
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -75,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356206 TIN: 2020317816 Numer VAT: SK2020317816
 • Zarejestrowana siedziba: FINECO, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 12.08.1993
  Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
  Ing. Dušan Hesek, CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 12.08.1993
  Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubica Halmová 33 194 € (25%) Bazovského 22 Bratislava 841 05
  Ing. Vladimíra Pechová 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  Ing. Dušan Hesek, CSc. 33 194 € (25%) Bratislavská 292 Kúty 908 01
  Ing. Peter Pecha 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   02.02.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   27.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   05.03.1997Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   04.03.1997Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FINECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok