Utwórz fakturę

HMH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HMH
PIN 31356273
TIN 2020345679
Numer VAT SK2020345679
Data utworzenia 27 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HMH
Tavarikova osada 39
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 920 986 €
Zysk 2 388 844 €
Kapitał 5 081 192 €
Kapitał własny 4 694 682 €
Dane kontaktowe
E-mail mediamarketing@hmh.sk
Telefon(y) 0250261753, 0232332101, 0232332102, 0232332109
Nr(y) faksu 0250261757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,295,225
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 248,223
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,624
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,624
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 241,599
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,280
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 200,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,040,276
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 606,503
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 195,841
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 404,718
3. Produkty (123) - /194/ 5,911
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 89,692
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 60,344
8. Podatek odroczony należności (481A) 29,348
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,467,190
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,444,208
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,444,208
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,982
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,876,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,770
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,866,121
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,726
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,726
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,295,225
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,552
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 498
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,250
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,250
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,166,960
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,166,960
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,388,844
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,872
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,127
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 519,426
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,867
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,867
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,524
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 75,206
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 48,618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 340,795
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 192,319
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,219
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 147,100
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,801
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,990
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,811
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,921,378
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,920,986
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,329,489
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,566,223
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 7,863
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,445
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,265
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,701
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,851,409
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 842,073
D. Usług (účtová grupa 51) 462,590
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,465,361
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,073,695
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 360,291
4. Koszty społeczne (527, 528) 31,375
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,393
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,393
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,069,577
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,604,357
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 392
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 370
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 370
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,856
O. Walutowe straty (563) 477
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,379
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,464
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,068,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 679,269
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 689,657
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,388
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,388,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356273 TIN: 2020345679 Numer VAT: SK2020345679
 • Zarejestrowana siedziba: HMH, Tavarikova osada 39, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava 27.07.1993
  Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 27.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Horváth 10 000 € (50%) Čs. Parašutistov 21 Bratislava
  Ing. Marián Matejovič 10 000 € (50%) Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   02.08.2012Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, opravy a údržba meracej, regulačnej a riadiacej techniky
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.07.1993
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   15.08.2003Nové obchodné meno:
   HMH, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1993
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   14.08.2003Zrušené obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   29.06.1994Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   02.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   01.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   27.07.1993Nové obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tavarikova osada 39 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky, hardware, elektrotechnického a elektronického tovaru
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
   poradenská, lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica