Utwórz fakturę

RIVER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RIVER
PIN 31356346
TIN 2020329212
Numer VAT SK2020329212
Data utworzenia 06 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RIVER
Športová 441
90046
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 232 568 €
Zysk 1 454 €
Kapitał 327 469 €
Kapitał własny 10 208 €
Dane kontaktowe
E-mail river@riversro.sk
witryna internetowa http://www.riversro.sk
Telefon(y) +421245951201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 268,478
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 210,341
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 210,341
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 109,973
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 99,524
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 844
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,336
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,503
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24,503
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,883
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,883
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,950
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 404
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,546
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 801
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 268,478
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,662
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,928
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,355
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,283
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,888
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 861
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 72,639
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 34,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,072
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,281
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,281
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,125
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 889
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,735
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,114
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,114
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 56,928
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 56,928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 182,434
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 232,568
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 182,434
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,384
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,028
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,843
D. Usług (účtová grupa 51) 37,195
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,370
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,616
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,266
4. Koszty społeczne (527, 528) 488
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,414
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,471
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,735
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,396
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 321
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 321
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 321
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,447
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,141
2. Pozostałe koszty (562A) 3,141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 306
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,414
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356346 TIN: 2020329212 Numer VAT: SK2020329212
 • Zarejestrowana siedziba: RIVER, Športová 441, 90046, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29 11.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubica Hudáková 6 639 € (100%) Nová 22 Nová Dedinka 900 29
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.08.2004Nové sidlo:
   Športová 441 Most pri Bratislave 900 46
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardu
   11.04.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   10.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   06.08.1993Nové obchodné meno:
   RIVER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov a polotovarov
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie biliardu
   Noví spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany