Utwórz fakturę

LOG-TRANS Internationale Spedition - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LOG-TRANS Internationale Spedition
PIN 31356427
TIN 2020319488
Numer VAT SK2020319488
Data utworzenia 20 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOG-TRANS Internationale Spedition
Tomášikova 50/D
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 897 260 €
Zysk 27 391 €
Kapitał 292 481 €
Kapitał własny 180 194 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.logtrans.sk
Telefon(y) +421245690513, +421245690782, +421245690390
Nr(y) faksu 0245690513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 274,055
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 398
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 398
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 269,410
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 122,355
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 111,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,860
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,495
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 147,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 570
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 146,485
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,247
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,247
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 274,055
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,437
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,189
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 11,536
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 11,536
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,018
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,018
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,391
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 843
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 843
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 116,277
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 112,514
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,514
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,187
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 759
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 885,325
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 897,260
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 885,325
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 861,094
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,376
D. Usług (účtová grupa 51) 804,683
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 44,309
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,750
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,421
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 333
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,393
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,266
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 294
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 294
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 294
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 484
O. Walutowe straty (563) 122
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 362
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -190
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,976
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,585
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,585
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 27,391
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356427 TIN: 2020319488 Numer VAT: SK2020319488
 • Zarejestrowana siedziba: LOG-TRANS Internationale Spedition, Tomášikova 50/D, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 20.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oľga Tokošová 750 € (11.3%) Žilinská 10 Bratislava 811 05
  Uwe Georg Marx 5 889 € (88.7%) Průhonice 252 43 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2014Noví spoločníci:
   Uwe Georg Marx Na Míchovkách II. 668 Průhonice 252 43 Česká republika
   02.02.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 50/D Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.08.1993
   01.02.2008Zrušené sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   LOG-TRANS Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   16.01.1996Zrušené obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v doprave;
   Noví spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava