Utwórz fakturę

FERRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FERRO
PIN 31356435
TIN 2020301437
Numer VAT SK2020301437
Data utworzenia 12 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FERRO
Karpatská 2
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 243 184 €
Zysk 11 802 €
Kapitał 39 731 €
Kapitał własny 4 503 €
Dane kontaktowe
E-mail ferro@ferro.sk
Telefon(y) 0335342611, 0335342612, 0335342613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,473
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,473
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,473
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,142
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,374
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,321
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,658
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,658
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,658
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,110
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 844
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,266
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,615
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,305
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 30,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,797
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,797
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,802
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 382
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 382
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,928
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,348
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,348
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,127
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 598
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 239,932
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 243,184
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 210,438
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,494
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,252
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 228,737
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 161,801
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,581
D. Usług (účtová grupa 51) 40,369
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,351
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,067
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,840
4. Koszty społeczne (527, 528) 444
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 536
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,867
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,867
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 222
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,447
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,181
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 375
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 374
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,055
O. Walutowe straty (563) 752
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,303
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,680
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,767
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 965
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 965
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356435 TIN: 2020301437 Numer VAT: SK2020301437
 • Zarejestrowana siedziba: FERRO, Karpatská 2, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01 12.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Kupka 3 320 € (50%) Hospodárska 57 Trnava 917 01
  Ing. Ronald Kupka 1 992 € (30%) Trnava 917 00
  MUDr. Roland Kupka 1 328 € (20%) Trnava 917 00
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Ronald Kupka Na Hlinách 19 Trnava 917 00
   MUDr. Roland Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 00
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FERRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti vrátane prístrojov, strojov, zariadení a technológií pre celý priemysel
   kompletácia tovarov z plastických hmôt a materiálov
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01