Utwórz fakturę

Gastrotel BHK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Gastrotel BHK
PIN 31356508
TIN 2020839491
Numer VAT SK2020839491
Data utworzenia 10 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Gastrotel BHK
Miletičova ul. - trhovisko
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 033 €
Zysk -8 704 €
Kapitał 51 544 €
Kapitał własny -990 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 37,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,853
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,853
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,853
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,831
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,773
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,008
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 37,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,694
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,188
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,188
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 463
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,641
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,641
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,704
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,537
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,852
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,173
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,074
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 767
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 767
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,033
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,112
D. Usług (účtová grupa 51) 1,327
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,076
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,732
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,732
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 237
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,451
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,561
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,293
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,740
2. Pozostałe koszty (562A) 2,740
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 553
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,293
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,744
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,704
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356508 TIN: 2020839491 Numer VAT: SK2020839491
 • Zarejestrowana siedziba: Gastrotel BHK, Miletičova ul. - trhovisko, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 16.04.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rudolf Hurta 6 971 € (100%) Záhradná 1058/12 Senica 905 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Hurta Záhradná 12/1058 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   03.07.2007Noví spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   02.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   05.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.07.1999Noví spoločníci:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   10.08.1993Nové obchodné meno:
   Gastrotel BHK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova ul. - trhovisko Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s rozličným tovarom vo forme kúpy a predaja
   pohostinské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava