Utwórz fakturę

JK - TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.09.2016
Basic information
Nazwa firmy JK - TRADING
PIN 31356656
TIN 2020345646
Numer VAT SK2020345646
Data utworzenia 16 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JK - TRADING
Mečíkova 30
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 816 350 €
Zysk -7 087 €
Kapitał 638 064 €
Kapitał własny 288 682 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264538622, +421264774583, +421264774591, +421264774593, +421264774620, +421264776790
Date of updating data: 21.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 645,833
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,187
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 34,876
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,329
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,982
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 552,084
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 71,613
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 71,613
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 450,768
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 449,723
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 449,723
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,045
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,703
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,711
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,992
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 562
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 645,833
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,123
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 282,256
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 282,256
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,710
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 66
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 66
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 358,593
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 345,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,808
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,921
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,197
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,667
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,051
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,051
Date of updating data: 21.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 764,244
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 816,350
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 762,063
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,181
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,583
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 824,243
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 672,045
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,935
D. Usług (účtová grupa 51) 40,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,950
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,631
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,080
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,585
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,576
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,576
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,583
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,001
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,893
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,614
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,056
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,054
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 369
O. Walutowe straty (563) 154
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,687
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,206
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,087
Date of updating data: 21.09.2016
Date of updating data: 21.09.2016
 • PIN :31356656 TIN: 2020345646 Numer VAT: SK2020345646
 • Zarejestrowana siedziba: JK - TRADING, Mečíkova 30, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika 29.06.2004
  Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika 17.05.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Knap 6 000 € (60%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  Mgr. Pavel Strnad 1 000 € (10%) Bochov 364 71 Česká republika
  JK - Trading spol. s r.o. 2 000 € (20%) Praha 5 155 21 Česká republika
  Ing. Josef Štech 1 000 € (10%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika Vznik funkcie: 29.06.2004
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   06.06.2007Noví spoločníci:
   JK - Trading spol. s r.o. Křivatcová 421/5 Praha 5 155 21 Česká republika
   Ing. Josef Štech Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika Vznik funkcie: 17.05.2007
   27.05.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   servis zdravotníckej techniky
   23.03.1998Nové sidlo:
   Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   16.08.1993Nové obchodné meno:
   JK - TRADING, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením);