Utwórz fakturę

EPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Nazwa firmy EPA
PIN 31356851
TIN 2020352400
Numer VAT SK2020352400
Data utworzenia 23 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EPA
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 900 €
Zysk -926 €
Kapitał 24 496 €
Kapitał własny 14 037 €
Dane kontaktowe
E-mail epa@epas.sk
Telefon(y) 0243637551
Nr(y) faksu 0243637551
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,328
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,328
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,315
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,315
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,315
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,893
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,660
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,233
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 190
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,411
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 145
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 145
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 727
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 727
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -926
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,729
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,924
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,924
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,805
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 68
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 101
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 64
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,900
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,794
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 709
D. Usług (účtová grupa 51) 30,049
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,026
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,517
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 509
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,010
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -926
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016
 • PIN :31356851 TIN: 2020352400 Numer VAT: SK2020352400
 • Zarejestrowana siedziba: EPA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 09.06.2003
  Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 13.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Schramm 3 320 € (50%) Bratislava
  Ing. Katarína Nemčíková 3 320 € (50%) Karpatská 1131 Lozorno 900 55
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.08.2016Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nemčíková Karpatská 1131 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.07.2016
   01.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.06.2003
   26.01.2010Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   12.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   EPA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť;
   účtovné poradenstvo;
   organizačné a ekonomické poradenstvo;
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   marketingové služby;
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutí;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia