Utwórz fakturę

UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
PIN 31356877
TIN 2020836301
Numer VAT SK2020836301
Data utworzenia 06 sierpień 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo Bratislava
Staré grunty 172/A
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 842 €
Zysk -6 138 €
Kapitał 1 221 888 €
Kapitał własny 1 011 785 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262312854
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,535
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,958
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,094
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 51,535
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,773
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,500
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,500
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,411
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,138
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,762
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 25,384
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 234
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,150
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,842
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,170
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,670
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 12,506
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Usług (účtová grupa 51) 3,241
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 9,224
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,664
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,557
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 918
X. Interesu dochód (662) 832
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 86
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,234
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,234
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -316
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,980
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 158
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,138
Date of updating data: 16.12.2015
Date of updating data: 16.12.2015