Utwórz fakturę

LANMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Nazwa firmy LANMAX
PIN 31356893
TIN 2020325153
Numer VAT SK2020325153
Data utworzenia 30 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LANMAX
Nezábudkova 40
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 221 €
Zysk -832 €
Kapitał 14 540 €
Kapitał własny 13 090 €
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 650,337
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 650,337
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,221
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,718
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 693,558
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,885
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 29,875
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 368
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -18,526
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -832
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 682,673
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 228
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 463,523
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,433
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 423,130
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 218,922
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,221
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,166
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,055
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,051
C. Usług (účtová grupa 51) 362
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 523
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,166
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 170
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -362
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 14
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 13
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 56
M. Koszty oprocentowania (562) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 51
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -42
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 128
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -832
Date of updating data: 13.01.2017
Date of updating data: 13.01.2017