Utwórz fakturę

ARETS GRAPHICS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARETS GRAPHICS
PIN 31357130
TIN 2020336285
Numer VAT SK2020336285
Data utworzenia 30 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARETS GRAPHICS
Kyjevská 2
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 599 165 €
Zysk 7 567 €
Kapitał 1 015 506 €
Kapitał własny 330 116 €
Dane kontaktowe
E-mail arets@arets.sk
Telefon(y) 0254789549
Nr(y) faksu 0254788827
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,102,233
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 584,371
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 584,371
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,834
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 407,946
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 154,591
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 515,840
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 90,158
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,483
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 88,675
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 42,145
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 42,145
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,145
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 378,110
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 378,062
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,062
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,427
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,514
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,913
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,022
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,994
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,102,233
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,958
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,898
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,241
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,241
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 293,949
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 293,949
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,567
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 786,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,424
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 33,190
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 174
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 26,060
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 378,496
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 290,134
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,134
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,090
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,694
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,436
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,783
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,359
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 138,899
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 138,899
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 209,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,527,469
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,599,165
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,526,387
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 61,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,029
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,577,649
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,148,739
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,863
D. Usług (účtová grupa 51) 150,560
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 143,663
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,596
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,464
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,603
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,109
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,397
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,397
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,020
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,298
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,516
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 201,307
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,527
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,500
2. Pozostałe koszty (562A) 5,500
O. Walutowe straty (563) 120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,907
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,514
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,002
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,435
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,435
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357130 TIN: 2020336285 Numer VAT: SK2020336285
 • Zarejestrowana siedziba: ARETS GRAPHICS, Kyjevská 2, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 11.06.1998
  Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 30.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miloš Kuklovský 2 324 € (35%) Jamnického 5 Bratislava 841 05
  Ing. Roman Kuklovský 2 324 € (35%) Sliačska 1/E Bratislava 831 03
  Ing. Alexander Kuklovský 1 992 € (30%) Psáry 252 44 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   výstavnícka činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03
   Ing. Alexander Kuklovský Do polí 449 Psáry 252 44 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Sliačska 1/E Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Jamnického 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Exnárova 41 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.08.1993
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   02.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 11.06.1998
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.1993
   01.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   28.11.2000Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Třeboradická 1070/37 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Drieňova 17 Bratislava
   27.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   13.10.1999Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Drška Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1999Zrušené obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   25.06.1998Noví spoločníci:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kuklovský Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   30.08.1993Nové obchodné meno:
   ARETS GRAPHICS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kyjevská 2 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Kuklovský Kyjevská 2 Bratislava
   JUDr. Ing. Jozef Beneš Pražské předměstí, Na Stínadlech 315 Písek Česká republika
   JUDr. Boris Držka Zálesí 1076/1 Praha 4 - Braník Česká republika
   Ing. Alexander Kuklovský Jodasova 17/1070 Praha 8 - Kobylisy Česká republika