Utwórz fakturę

MIKO - MAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MIKO - MAT
PIN 31357237
TIN 2020351003
Numer VAT SK2020351003
Data utworzenia 20 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIKO - MAT
Furdekova 2
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 938 865 €
Zysk 17 678 €
Kapitał 397 538 €
Kapitał własny 112 281 €
Dane kontaktowe
E-mail mikomat@mikomat.sk
Telefon(y) 0245526291, 0903704959, 0811676, 321383, 321383811676
Nr(y) faksu 0245526291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 281,269
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,272
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,272
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,272
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 255,335
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,362
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,867
3. Produkty (123) - /194/ 17,495
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 140,028
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 140,028
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 140,028
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,662
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 281,269
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,341
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 313
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,044
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,044
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,678
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,928
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,437
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,437
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,933
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,497
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,497
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,335
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,008
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,322
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,771
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,558
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 922,255
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 938,865
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,567
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 117,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 723,693
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 17,495
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,610
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,884
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,919
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 185,493
D. Usług (účtová grupa 51) 117,361
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 548,669
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 439,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 95,291
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,482
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,907
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,639
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,639
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,896
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,981
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 593,482
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,196
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 159
2. Pozostałe koszty (562A) 159
O. Walutowe straty (563) 1,892
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,173
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,808
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,130
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,130
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357237 TIN: 2020351003 Numer VAT: SK2020351003
 • Zarejestrowana siedziba: MIKO - MAT, Furdekova 2, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 20.08.1993
  Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 12.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Korček 3 320 € (50%) Kazanská 52 Bratislava 821 07
  Vlastislav Míček 3 320 € (50%) Strmé sady 51 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   02.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   MIKO - MAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj priemyselného a spotrebného tovaru;
   výroba, inštalácia a servis elektronických výdajných automatov a zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu;
   Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava