Utwórz fakturę

PAUL DADLIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PAUL DADLIK
PIN 31357512
TIN 2020296003
Numer VAT SK2020296003
Data utworzenia 10 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PAUL DADLIK
Zámočnícka 399/11
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 118 953 €
Zysk 2 904 €
Kapitał 42 303 €
Kapitał własny 7 200 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421905707162
Telefon(y) kom. +421905707162, +421911450810
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,286
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,286
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,286
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,266
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,046
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,200
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 45,552
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,104
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,099
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,904
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,448
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,504
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,597
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,347
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,522
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 988
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,837
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 118,953
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,119
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 91,671
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 113,953
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 8,258
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,937
C. Usług (účtová grupa 51) 93,481
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,392
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,833
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 897
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,000
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,114
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 206
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 206
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -206
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,794
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,890
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357512 TIN: 2020296003 Numer VAT: SK2020296003
 • Zarejestrowana siedziba: PAUL DADLIK, Zámočnícka 399/11, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Orenič Búdková 4161/33 Bratislava 811 04 09.01.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Orenič 5 312 € (80%) Búdková 4161/33 Bratislava 811 04
  Tibor Orenič 1 328 € (20%) Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková 4161/33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   23.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   22.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   17.08.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   15.10.2003Noví spoločníci:
   Tibor Orenič Mudroňova 36 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   14.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Nahler Plattlgasse 10 Wien 1238 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   14.02.2002Nové sidlo:
   Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a verejného stravovania
   sprostredkovanie, nákup a predaj v oblasti technických prostriedkov a zariadení pre podniky verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Nahler Plattlgasse 10 Wien 1238 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   13.02.2002Zrušené sidlo:
   Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Nahler Kosatcová 18 Bratislava
   30.07.1999Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   závodné stravovanie
   22.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   01.08.1995Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   05.10.1993Noví spoločníci:
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.1993Nové obchodné meno:
   PAUL DADLIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Nahler Kosatcová 18 Bratislava