Utwórz fakturę

G - SOFTWIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Nazwa firmy G - SOFTWIS
PIN 31357636
TIN 2020352675
Numer VAT SK2020352675
Data utworzenia 23 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G - SOFTWIS
Ambroseho 5
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 078 €
Zysk 137 €
Kapitał 17 442 €
Kapitał własny -331 €
Dane kontaktowe
E-mail gsoftwis@gsoftwis.sk
Telefon(y) 0262411971
Nr(y) faksu 0262411971
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,220
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,220
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,139
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,044
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,359
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,939
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 229
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,066
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 137
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,420
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 205
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,945
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,270
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 47,078
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,727
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 45,351
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,248
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,625
C. Usług (účtová grupa 51) 34,113
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 292
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,475
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 743
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,830
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,340
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 670
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 670
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -670
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,160
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,023
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 137
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016
 • PIN :31357636 TIN: 2020352675 Numer VAT: SK2020352675
 • Zarejestrowana siedziba: G - SOFTWIS, Ambroseho 5, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Gróf Bratislava 851 02 06.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Gróf 5 839 € (87.9%) Bratislava 851 02
  Ing. Marta Grófová 800 € (12.1%) Ambroseho 5 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2016Noví spoločníci:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Ing. Marta Grófová Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   06.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenstvo v oblasti účtovnícta
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   G - SOFTWIS, spol. s r.o.
   23.08.1993Nové sidlo:
   Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia
   obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v obchode
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ