Utwórz fakturę

BPT LEASING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BPT LEASING
PIN 31357814
TIN 2020321919
Numer VAT SK2020321919
Data utworzenia 15 wrzesień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BPT LEASING
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 544 839 €
Zysk 2 881 517 €
Kapitał 23 030 383 €
Kapitał własny 20 877 740 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bptleasing.sk
witryna internetowa http://www.bptleasing.sk
Telefon(y) +421248705013, +421243412222, +421248705011
Telefon(y) kom. +421911456855, +421917561601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,849,717
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 374,532
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 374,532
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 201,982
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 172,550
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,457,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 818,241
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 818,241
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,962,781
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,545,510
8. Podatek odroczony należności (481A) 417,271
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,030,718
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,432
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,432
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,019,286
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 64,260
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 64,260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,581,472
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 206
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,581,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,713
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,658
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 13,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,849,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,013,037
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,779,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,779,800
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,828,119
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,828,119
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -152,448
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -152,448
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,676,049
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,676,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,881,517
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 832,958
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36,786
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,861
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 32,925
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,814
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,814
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 774,319
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 134,688
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,688
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 214,485
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,120
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 405,802
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,224
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,039
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,039
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,722
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,190,989
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,544,839
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,461,540
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 221,491
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 857,108
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,485,666
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,550,331
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,041
D. Usług (účtová grupa 51) 177,043
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 549,220
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 495,019
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,627
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,974
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,236
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,002
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,002
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,997
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,111,975
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,771
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,059,173
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -65,384
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,673,019
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 2,551
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 2,551
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,484,229
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,484,229
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 103
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,186,136
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,318
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,314
2. Pozostałe koszty (562A) 2,314
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 35,004
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,635,701
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,694,874
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 813,357
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 297,019
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 516,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,881,517
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357814 TIN: 2020321919 Numer VAT: SK2020321919
 • Zarejestrowana siedziba: BPT LEASING, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Zubaľ predseda Vajnorská 2 Bratislava 831 04 16.02.2004
  Ivan Zubaľ člen V záhradách 6 Bratislava 811 02 16.02.2004
  Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 05.05.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.05.2008
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
   16.06.2006Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   15.06.2006Zrušené obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   leasing
   07.05.2004Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené s lízingom
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 6 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   18.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   17.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   11.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   04.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   03.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   16.10.1995Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   15.10.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   15.09.1993Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných predmetov
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice