Utwórz fakturę

COMAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Nazwa firmy COMAN
PIN 31357881
TIN 2020301591
Numer VAT SK2020301591
Data utworzenia 16 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMAN
Lovinského 43
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 523 437 €
Zysk 625 €
Kapitał 544 657 €
Kapitał własny 9 722 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421944320021
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 165,948
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 76,398
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 465,536
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 372,628
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,016
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 631,484
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,348
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,751
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 625
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 621,136
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 526,864
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 366,604
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 331
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,049
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,110
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 523,437
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,859
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 461,642
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,936
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 515,749
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 38,787
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 112,356
C. Usług (účtová grupa 51) 342,033
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,500
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,899
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,234
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,688
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,325
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,938
X. Interesu dochód (662) 1,925
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,121
M. Koszty oprocentowania (562) 5,598
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 523
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,183
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,505
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 625
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015