Utwórz fakturę

EWS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EWS
PIN 31357890
TIN 2020301602
Data utworzenia 16 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EWS
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 945 554 €
Zysk 1 631 024 €
Kapitał 3 973 173 €
Kapitał własny 3 529 133 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253417624
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,466,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,565,882
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,565,882
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,565,882
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,853,065
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,421
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66,373
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 48
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,276,767
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 842,251
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 842,251
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 400,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34,516
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 509,877
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,809
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 504,068
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,471
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 47,471
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,466,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,157
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 50,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,073,633
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,073,633
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,631,024
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 706,261
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 104,417
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,408
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 99,009
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 586,252
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 416,232
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 386,391
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,841
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,885
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,770
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,365
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,592
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,528
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,064
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,445,240
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,945,554
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,445,240
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 478,957
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,370
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,987
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,857,344
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 597,358
D. Usług (účtová grupa 51) 742,587
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 309,294
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 223,698
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,227
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,369
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,941
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,186,974
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,186,974
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,482
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,088,210
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,584,252
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,366
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,351
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,252
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 99
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,080
O. Walutowe straty (563) 344
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 736
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,286
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,091,496
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 460,472
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 462,862
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,390
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,631,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357890 TIN: 2020301602
 • Zarejestrowana siedziba: EWS, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika 06.11.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UNIFIN, s.r.o. 5 000 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2009Noví spoločníci:
   UNIFIN, s.r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.11.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   05.08.2005Noví spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   15.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   14.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   23.05.2003Noví spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   22.05.2003Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   18.10.2001Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   17.10.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   17.04.2000Nové sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   16.04.2000Zrušené sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   01.02.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov (automatov )
   prenájom hracích prístrojov (automatov)
   prevádzkovanie hracích (nevýherných) prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   31.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   28.01.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   27.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03
   31.10.1994Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   16.09.1993Nové obchodné meno:
   EWS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03