Utwórz fakturę

BEST International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy BEST International
PIN 31358021
TIN 2020336384
Numer VAT SK2020336384
Data utworzenia 14 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEST International
Záhradnícka 23
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -8 958 €
Kapitał 18 155 €
Kapitał własny -28 303 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244372736
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 150,165
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,500
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,500
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 100,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,665
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,222
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,660
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,660
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 29,275
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 443
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 150,165
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,916
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 874
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 874
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,471
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,471
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,958
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,081
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 216
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 216
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 188,865
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100,570
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,570
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,981
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,992
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 475
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,992
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -475
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,998
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,958
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016