Utwórz fakturę

FERI CHEMICAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FERI CHEMICAL
PIN 31358195
TIN 2020349397
Numer VAT SK2020349397
Data utworzenia 21 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FERI CHEMICAL
Zvolenská 39
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 232 127 €
Zysk 43 842 €
Kapitał 723 322 €
Kapitał własny 479 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253416968, +421253416975
Telefon(y) kom. +421902803107, +421903455710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 528,608
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 126,025
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,536
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,819
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,717
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 101,489
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,489
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 402,239
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 128,239
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 128,239
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 67,905
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,971
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,971
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,934
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 206,095
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 661
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 205,434
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 344
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 528,608
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 409,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,019
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,019
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 35,622
2. Inne fundusze (427, 42X) 35,622
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 689
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 689
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 319,992
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 319,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,842
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,804
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,602
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 291
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,311
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,202
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,337
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,337
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,876
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 506
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,232,126
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,232,127
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,232,127
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,629
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,101,064
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,467
D. Usług (účtová grupa 51) 25,184
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,447
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,940
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,442
4. Koszty społeczne (527, 528) 65
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,914
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,608
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,608
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,945
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,498
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,404
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,393
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,393
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,659
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 499
2. Pozostałe koszty (562A) 499
O. Walutowe straty (563) 330
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,830
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -255
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 56,243
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,401
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,401
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 43,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358195 TIN: 2020349397 Numer VAT: SK2020349397
 • Zarejestrowana siedziba: FERI CHEMICAL, Zvolenská 39, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 22.11.2011
  Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 15.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Suad Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  Ismet Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   21.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   15.11.2001Nové sidlo:
   Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   14.11.2001Zrušené sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   FERI CHEMICAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava