Utwórz fakturę

THERMOTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy THERMOTECH
PIN 31358292
TIN 2020313790
Numer VAT SK2020313790
Data utworzenia 01 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba THERMOTECH
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 337 036 €
Zysk -31 967 €
Kapitał 115 485 €
Kapitał własny -185 494 €
Dane kontaktowe
E-mail thermotech@nextra.sk
witryna internetowa http://www.thermotech.sk
Telefon(y) +421244371209
Nr(y) faksu 0244454686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 554
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 554
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 554
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,328
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 19,571
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,366
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,921
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 92,882
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -210,067
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 24,232
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 24,232
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 20,136
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 41,389
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -263,857
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,967
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 302,949
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,149
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 299,579
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,563
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,559
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,826
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 258,631
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,221
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 337,036
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 283,042
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 52,850
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,144
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 367,816
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 201,894
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,445
C. Usług (účtová grupa 51) 28,935
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 50,299
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,369
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 17,533
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,341
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -30,780
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 39,618
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 17
X. Interesu dochód (662) 15
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 241
M. Koszty oprocentowania (562) 2
N. Walutowe straty (563) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 221
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -224
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -31,004
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 963
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -31,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358292 TIN: 2020313790 Numer VAT: SK2020313790
 • Zarejestrowana siedziba: THERMOTECH, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava 811 05 01.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Paldan 18 423 € (76%) Kýčerského 3 Bratislava 811 05
  Dipl. Ing. Otto Mitterer 5 809 € (24%) Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.2014Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky - Kategória I.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.1993
   15.12.2011Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   čistenie kanalizačných systémov
   diagnostika kanalizačných potrubí
   16.10.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   kúpa a predaj lodí, lodných motorov a lodného príslušenstva
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   prenájom hnuteľných vecí – lodí a lodných športových potrieb
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.1993
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.1993
   15.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   02.10.2003Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a predaj sadrokartónových prvkov
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel
   01.10.2003Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   05.08.2002Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb, vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika /vnútorný vodovod, kanalizácia/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   04.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 21.06.1996
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   02.04.1996Noví spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   01.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   22.09.1993Nové obchodné meno:
   THERMOTECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská služba v oblasti strojárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 21.06.1996
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava