Utwórz fakturę

COMPEX DATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMPEX DATA
PIN 31358411
TIN 2020349408
Numer VAT SK2020349408
Data utworzenia 27 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMPEX DATA
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 354 961 €
Zysk 3 123 €
Kapitał 59 224 €
Kapitał własny 8 580 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254793356, 0254793490
Nr(y) faksu 0254793356, 0254793490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,827
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,540
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 77,827
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,702
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,673
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,673
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,298
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 608
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,123
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,125
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 65,815
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,588
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,218
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,009
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 354,961
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 341,307
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,654
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 351,212
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 287,952
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,561
C. Usług (účtová grupa 51) 7,804
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 47,513
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 382
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,749
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 51,644
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,161
X. Interesu dochód (662) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,159
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,787
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,787
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -626
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,123
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,123
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358411 TIN: 2020349408 Numer VAT: SK2020349408
 • Zarejestrowana siedziba: COMPEX DATA, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01 02.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Števko 3 320 € (49.8%) Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01
  Ing. Juraj Račanský 3 353 € (50.2%) Opletalová 34 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   16.06.2004Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   15.06.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   29.03.2001Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   28.03.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 94 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   11.11.1997Nové sidlo:
   Račianska 94 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   10.11.1997Zrušené sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   08.12.1995Nové obchodné meno:
   COMPEX DATA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   07.12.1995Zrušené obchodné meno:
   COMPEX DATA Slovakia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   COMPEX DATA Ges.m.b.H. TULLN
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   27.09.1993Nové obchodné meno:
   COMPEX DATA Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   nákup, predaj a kompletácia PC počítačov, pracovných staníc, minipočítačov a sietí
   Noví spoločníci:
   COMPEX DATA Ges.m.b.H. TULLN
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava