Utwórz fakturę

TATRA HOLDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TATRA HOLDING
Stan Zniszczono
PIN 31358454
TIN 2020940152
Data utworzenia 27 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA HOLDING
Kamenná 11
01011
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 133 €
Zysk -3 639 €
Kapitał 5 188 €
Kapitał własny 2 037 €
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,222
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,332
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,332
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,890
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,717
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,173
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,000
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 83
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 83
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,895
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,216
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,148
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,148
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 353
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 222
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 493
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,133
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,133
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 770
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,363
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,293
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 713
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,874
D. Usług (účtová grupa 51) 21,529
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,035
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,548
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,024
4. Koszty społeczne (527, 528) 463
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,142
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,160
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,017
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 999
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 464
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 464
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 535
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -999
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,159
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,639
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016
 • PIN :31358454 TIN: 2020940152
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA HOLDING, Kamenná 11, 01011, Žilina
 • Data utworzenia: 27 wrzesień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.06.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   15.10.2003Nové obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   27.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným