Utwórz fakturę

Carat - Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Carat - Slovakia
PIN 31358730
TIN 2020336406
Numer VAT SK7020000460
Data utworzenia 30 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Carat - Slovakia
Teslova 20
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 236 933 €
Zysk 101 371 €
Kapitał 2 867 628 €
Kapitał własny 331 785 €
Dane kontaktowe
E-mail info.slovakia@carat.com
Telefon(y) 0244456719, 0249300531
Nr(y) faksu 0249300550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,247,895
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,470
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,470
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,470
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,204,184
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 49,476
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,476
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,154,293
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,154,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,154,283
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 415
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 415
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,241
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,504
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 31,737
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,247,895
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,156
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,776
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,776
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,427
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 184,304
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 184,304
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,371
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,814,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,336
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,574,877
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,535,578
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531,494
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,084
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,266
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,604
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,129
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 238,526
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,365
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 231,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,235,930
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,236,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,235,930
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,003
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,094,347
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,439
D. Usług (účtová grupa 51) 8,832,801
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 246,250
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 184,176
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,947
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,127
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 253
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,770
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,153
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,987
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 142,586
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 396,690
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,017
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 445
2. Pozostałe koszty (562A) 445
O. Walutowe straty (563) 198
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,374
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,993
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 132,593
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 31,222
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 55,121
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -23,899
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 101,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358730 TIN: 2020336406 Numer VAT: SK7020000460
 • Zarejestrowana siedziba: Carat - Slovakia, Teslova 20, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika 28.11.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH 132 776 € (100%) Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.08.2014Noví spoločníci:
   Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
   04.08.2014Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   30.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.11.2011
   29.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   01.01.2009Noví spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   Carat - Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   15.07.2002Nové obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   14.07.2002Zrušené obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   14.12.2000Nové sidlo:
   Teslova 20 Bratislava 821 02
   13.12.2000Zrušené sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   15.10.1999Nové sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   13.05.1998Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   25.04.1997Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Nové sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a sprostredkovanie reklamy v médiách
   Noví spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava