Utwórz fakturę

KAMA GOLD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KAMA GOLD
PIN 31359094
TIN 2020352807
Numer VAT SK2020352807
Data utworzenia 22 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAMA GOLD
Laurinská 11
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 599 €
Zysk -993 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254432474
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,605
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,445
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,445
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 421
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 26,024
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 171,160
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 170,940
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 170,940
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 195
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 195
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,605
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,197
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,802
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,932
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,734
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -993
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,802
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 199,802
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,841
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,841
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190,001
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,599
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 142
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,457
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,446
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 186
D. Usług (účtová grupa 51) 246
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,944
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,944
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 153
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 186
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 186
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -186
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359094 TIN: 2020352807 Numer VAT: SK2020352807
 • Zarejestrowana siedziba: KAMA GOLD, Laurinská 11, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08 06.06.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Niederle 16 598 € (100%) WA 98058 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava Vznik funkcie: 11.09.1999
   27.01.2010Nové sidlo:
   Laurinská 11 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Vlastenecké nám. 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Drenčko Pod rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Drenčko Pod rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08
   Peter Niederle 16125 SE 156 St. RENTON WA 98058 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.06.2003
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava Vznik funkcie: 11.09.1999
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Kamil Kuzma Prokopova 36 Bratislava
   Bojan Hrnjica Ke Klubovně 1729/2 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava
   13.11.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Boyan Tzvetkov ul. Šejnovo 18 Sofia Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Narcisová 4 Bratislava
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Kamil Kuzma Prokopova 36 Bratislava
   Bojan Hrnjica Ke Klubovně 1729/2 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava
   Boyan Tzvetkov ul. Šejnovo 18 Sofia Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Narcisová 4 Bratislava
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J. Stanislava 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J.Stanislava Bratislava 851 00
   16.01.1997Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J. Stanislava 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   15.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   24.05.1996Nové sidlo:
   Vlastenecké nám. 8 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Kamil Kuzma J.Stanislava Bratislava 851 00
   23.05.1996Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   09.03.1995Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ľubomír Pekár M. M. Hodžu 18 Šaľa 927 01
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   Miloš Žilínek Mlynárska 38/31 Sereď 926 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   22.09.1993Nové obchodné meno:
   KAMA GOLD, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť;
   výroba, úprava a oprava zlatníckych a šperkárskych predmetov
   záložňa
   poradenská činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ľubomír Pekár M. M. Hodžu 18 Šaľa 927 01
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   Miloš Žilínek Mlynárska 38/31 Sereď 926 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08