Utwórz fakturę

MINOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MINOREX
PIN 31359116
TIN 2020461344
Numer VAT SK2020461344
Data utworzenia 05 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MINOREX
Maróthyho 8
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 778 €
Zysk -68 411 €
Kapitał 402 519 €
Kapitał własny 386 322 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262521351
Telefon(y) kom. +421903438530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 346,249
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 308,519
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 308,519
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 187,635
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,100
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,784
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,678
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,285
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,285
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 3,103
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,347
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,827
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,052
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,843
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 346,249
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 316,439
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,729
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,729
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 375,482
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 375,482
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,411
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,844
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 9,758
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,086
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,335
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 300
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,137
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 88
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 104,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 106,778
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,210
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,475
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,093
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,134
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,200
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,387
D. Usług (účtová grupa 51) 67,962
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,570
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,491
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 897
4. Koszty społeczne (527, 528) 182
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,588
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,817
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,817
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,610
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -67,356
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,864
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -67,451
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -68,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359116 TIN: 2020461344 Numer VAT: SK2020461344
 • Zarejestrowana siedziba: MINOREX, Maróthyho 8, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava 03.11.2000
  Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava 03.11.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomíra Rusková 1 992 € (30%) Maróthyho 8 Bratislava
  Ing. Karel Rusek 1 992 € (30%) Maróthyho 8 Bratislava
  Boris Rusek 1 328 € (20%) Bratislava
  Michal Rusek 1 328 € (20%) Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Michal Rusek Maróthyho 8 Bratislava 811 06
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   03.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kopírovacie služby
   diigitálna tlač a spracovanie obrazu
   viazanie kníh, tlačovín a ich konečné spracovanie /laminovanie, väzba a pod./
   fotografická činnosť
   predaj kancelárskej techniky a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   02.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   11.06.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   05.10.1993Nové obchodné meno:
   MINOREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Maróthyho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   organizovanie výstav tovaru;
   prieskum trhu - marketingová činnosť;
   reklamná a propagačná činnosť;
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
   prenájom nehnuteľností;
   Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava