Utwórz fakturę

FARM PROFI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FARM PROFI
PIN 31359221
TIN 2020329311
Numer VAT SK2020329311
Data utworzenia 06 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FARM PROFI
Štefánikova 94
90001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 770 858 €
Zysk 6 863 €
Kapitał 711 333 €
Kapitał własny 458 517 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336472752, 0336472912, 0336474136
Telefon(y) kom. 0905517975
Nr(y) faksu 0336472912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 831,108
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 283,639
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 283,639
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 32,179
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,701
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 220,759
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 540,664
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 373,817
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 97,185
3. Produkty (123) - /194/ 276,632
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,068
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 156,578
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 156,578
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,490
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -5,221
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,406
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -31,627
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,805
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 831,108
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 462,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 444,649
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 444,649
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 368,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,250
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 609
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,641
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 259,401
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 192,993
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,925
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,642
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,009
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,757
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,301
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 27,301
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,292
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 398
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 398
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,770,858
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,699,844
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 8,686
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 61,696
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 632
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,734,331
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 701,014
D. Usług (účtová grupa 51) 180,437
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 745,437
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 535,075
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 188,596
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,766
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,354
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,230
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,230
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,973
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,886
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,527
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 827,079
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 933
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 922
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,571
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,743
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 12,743
O. Walutowe straty (563) 382
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,446
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,638
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,889
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,026
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,026
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359221 TIN: 2020329311 Numer VAT: SK2020329311
 • Zarejestrowana siedziba: FARM PROFI, Štefánikova 94, 90001, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 16.10.2000
  Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01 23.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kyrinovič 2 490 € (25%) Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
  Marián Kyrinovič 2 490 € (25%) 93 Vištuk 900 85
  Ing. Pavel Kirinovič 4 979 € (50%) Štefanová 900 86
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.11.2013Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 Vznik funkcie: 16.10.2000
   21.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   06.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Kirinovič 66 Štefanová 900 86
   05.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01
   22.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   28.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba potravinárskych strojov
   výroba udíc a ich komponentov
   organizácia výroby a údržby potravinárskych a im príbuzných komplexov
   kovoobrábanie
   marketing
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výpomoc vo forme zapožičiavania a údržby strojov, strojných častí
   poradenská a konzultačná činnosť
   16.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   15.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   15.03.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   06.09.1993Nové obchodné meno:
   FARM PROFI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava