Utwórz fakturę

KC Multitrade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KC Multitrade
PIN 31359230
TIN 2020345734
Numer VAT SK2020345734
Data utworzenia 03 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KC Multitrade
Heyrovského 14/103
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 793 517 €
Zysk -2 820 €
Kapitał 961 060 €
Kapitał własny 810 340 €
Dane kontaktowe
E-mail kcmultitrade@kcm.sk
Telefon(y) 0259308020, 0259308021
Nr(y) faksu 0254793447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 944,727
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 322,510
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,803
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,897
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 906
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 296,707
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 296,707
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 620,887
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,433
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,433
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 307,263
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 283,798
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,798
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 312,191
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,022
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 309,169
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,330
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,330
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 944,727
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,915
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,135
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 26,803
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 66,633
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 67,669
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -1,036
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 675,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 707,002
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,890
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,812
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,291
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,723
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 568
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 119,703
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,879
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,879
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 26,262
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,593
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,544
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,818
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,818
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,793,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,793,517
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,793,305
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,793,277
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,355,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,243
D. Usług (účtová grupa 51) 297,756
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 116,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 84,654
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,770
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,784
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,064
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,561
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,561
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,327
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 240
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 132,188
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 298
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,143
O. Walutowe straty (563) 647
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 496
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -824
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -584
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,236
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -648
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359230 TIN: 2020345734 Numer VAT: SK2020345734
 • Zarejestrowana siedziba: KC Multitrade, Heyrovského 14/103, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 30.06.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Absolon 15 934 € (48%) Babuškova 12 Bratislava 821 03
  Ing. Karin Absolonová 17 261 € (52%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.06.1994
   04.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Babuškova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   22.07.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   21.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   KC Multitrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heyrovského 14/103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupiteľská činnosť;
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika