Utwórz fakturę

KORUNKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KORUNKA
PIN 31359281
TIN 2020940196
Data utworzenia 08 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KORUNKA
Súľovská 48
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 317 €
Zysk 1 643 €
Kapitał 1 611 €
Kapitał własny 1 611 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,281
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,193
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,281
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,787
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,413
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,909
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,643
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 494
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 491
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 10,317
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,317
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 8,183
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,221
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,066
C. Usług (účtová grupa 51) 1,593
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 303
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,134
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,437
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 0
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,134
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 491
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,643
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267806.tif
Date of updating data: 25.06.2015