Utwórz fakturę

MERET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERET
PIN 31359337
TIN 2020333381
Numer VAT SK2020333381
Data utworzenia 05 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERET
Púchovská 2
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 497 506 €
Zysk -639 €
Kapitał 169 673 €
Kapitał własny 126 080 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244884462
Telefon(y) kom. +421905487173
Nr(y) faksu 0244882383
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,123
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,123
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,123
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 266,099
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41,918
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33,112
3. Produkty (123) - /194/ 5,914
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,892
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 182,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 180,079
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,079
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,869
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,233
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,876
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,357
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 581
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,441
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,130
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,130
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 111,311
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 111,311
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,362
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,353
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,575
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 133,963
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,963
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,549
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,132
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,931
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,434
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 496,895
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 497,506
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,207
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 472,727
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,961
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,644
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 495,745
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,035
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 223,603
D. Usług (účtová grupa 51) 116,992
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,774
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 100,449
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,475
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,850
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 490
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,118
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,118
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 145,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 65
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 65
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 367
O. Walutowe straty (563) 152
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,098
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359337 TIN: 2020333381 Numer VAT: SK2020333381
 • Zarejestrowana siedziba: MERET, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 01.07.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Hupka 3 651 € (55%) Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Pavel Lednár, CSc. 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.2013Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   26.07.2013Zrušené sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   21.04.2009Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   MERET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, poradenská činnosť, prenájom, montáž, údržba, opravy elektrických a elektronických meracích prístrojov pre všetky veličiny, zariadenia a prístroje pre diaľkové ovládanie
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2007
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007