Utwórz fakturę

EARTH RESOURCES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EARTH RESOURCES
PIN 31359451
TIN 2020326275
Numer VAT SK2020326275
Data utworzenia 11 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EARTH RESOURCES
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 832 480 €
Zysk 52 280 €
Kapitał 368 843 €
Kapitał własny 247 043 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 418,629
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,243
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,243
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,243
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 411,202
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119,286
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 220
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 115,270
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,796
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 79
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 153,882
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 153,816
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,816
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 137,955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,605
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 135,350
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,184
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,184
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 418,629
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,823
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 237,240
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 237,240
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,280
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,992
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,050
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,050
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,636
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,989
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,989
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,141
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,806
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,158
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 542
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,306
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,306
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,814
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,814
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 832,610
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 832,480
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 755,673
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,528
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,582
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 761,834
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 311,479
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,710
D. Usług (účtová grupa 51) 57,304
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 319,654
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 246,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,829
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,586
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,576
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,398
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,398
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,269
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 33,092
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,352
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,646
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 437,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 121
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,641
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 303
2. Pozostałe koszty (562A) 303
O. Walutowe straty (563) 2,242
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,096
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,511
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 67,135
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,855
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,855
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,280
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359451 TIN: 2020326275 Numer VAT: SK2020326275
 • Zarejestrowana siedziba: EARTH RESOURCES, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava 03.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AQUA HOLDINGS LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1066 Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   30.12.2014Noví spoločníci:
   AQUA HOLDINGS LIMITED Them. Dervi, Margarita Hause, I st Floor, FlatúOffice 102 15 Nicosia 1066 Cyperská republika
   29.12.2014Zrušeny spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   konzultácie a poradenstvo v oblasti chemických technológií
   vodoištalácie (inštalácie vodných zariadení a vodoinštalatérske práce)
   montáž a opravy strojov, prístrojov a zariadení s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   EARTH RESOURCES s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava