Utwórz fakturę

IB Grant Thornton Audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Nazwa firmy IB Grant Thornton Audit
PIN 31359523
TIN 2020301679
Numer VAT SK2020301679
Data utworzenia 14 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IB Grant Thornton Audit
Križkova 9
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 868 060 €
Zysk 71 992 €
Kapitał 390 957 €
Kapitał własny 118 251 €
Dane kontaktowe
E-mail office@sk.gt.com
Telefon(y) 0259300400
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 213,463
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,285
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,285
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,008
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,277
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,673
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,936
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,936
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,907
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 250
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,358
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 119,549
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 105,267
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,267
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,697
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,585
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57,281
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 724
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 56,557
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,505
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 213,463
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,900
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,991
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,992
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,563
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,316
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 189
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 189
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 71,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,138
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,138
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,033
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,602
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,389
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,758
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,631
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 858,120
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 868,060
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 858,120
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 7,544
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,396
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,739
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,597
D. Usług (účtová grupa 51) 132,271
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 596,209
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 440,456
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 141,778
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,975
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 596
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,666
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,666
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 94,321
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 723,796
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 209
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 206
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 384
O. Walutowe straty (563) 164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 220
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -172
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 94,149
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,157
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,239
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,918
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 71,992
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015
 • PIN :31359523 TIN: 2020301679 Numer VAT: SK2020301679
 • Zarejestrowana siedziba: IB Grant Thornton Audit, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko 10.12.2009
  Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 10.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH 19 917 € (100%) Viedeň 1120 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   23.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   08.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko Vznik funkcie: 10.12.2009
   Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.12.2009
   09.05.2001Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť