Utwórz fakturę

LOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LOVA
PIN 31359591
TIN 2020352796
Numer VAT SK2020352796
Data utworzenia 20 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOVA
Biskupická 19
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 105 €
Zysk -380 €
Kapitał 658 508 €
Kapitał własny 76 864 €
Dane kontaktowe
E-mail lovasyrk@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.lova.sk
Telefon(y) +421245523426, +421245980301
Telefon(y) kom. +421900123456
Nr(y) faksu 0245249846
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 655,564
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 655,564
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 631,960
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,632
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 22,776
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,692
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 777,196
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,361
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 75,575
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 75,575
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -380
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 701,835
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 165,704
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 334,451
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,256
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,215
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 313,980
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 201,680
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 162,105
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 60,486
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 100,617
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,002
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 158,755
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 34,435
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,100
C. Usług (účtová grupa 51) 70,056
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 29,473
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,097
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,594
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,350
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 37,512
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,730
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,730
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,730
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -380
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -380
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015