Utwórz fakturę

YNNA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy YNNA
PIN 31359621
TIN 2020333425
Numer VAT SK2020333425
Data utworzenia 12 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba YNNA
J. C. Hronského 26
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 580 716 €
Zysk -33 905 €
Kapitał 459 970 €
Kapitał własny 352 243 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265456272, 0265956123, 0907214397, 0265456276
Nr(y) faksu 0265456273
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 393,660
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,039
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 160,039
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 56,098
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 73,684
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,257
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 231,826
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 149,307
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 149,307
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49,517
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,839
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,839
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,477
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 201
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,002
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,795
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,795
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,340
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,610
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,396
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,396
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 336,239
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 336,239
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,905
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,970
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -2,538
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -2,538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,508
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,367
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,367
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,120
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,539
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,260
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,222
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,350
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) -123
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 576,419
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 580,716
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 463,690
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,729
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,297
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,085
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 259,004
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,724
D. Usług (účtová grupa 51) 63,928
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 216,132
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,907
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,437
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,788
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,761
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,040
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,040
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,496
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 222,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -51
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) -54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 525
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 525
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -576
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,945
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359621 TIN: 2020333425 Numer VAT: SK2020333425
 • Zarejestrowana siedziba: YNNA, J. C. Hronského 26, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02 04.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Robert Szimonisz 13 610 € (100%) Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2007Nové obchodné meno:
   YNNA spol. s r.o.
   30.11.2007Zrušené obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   29.12.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - stroje, prístroje, motorové vozidlá a iné zariadenia v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   19.11.2001Nové sidlo:
   J. C. Hronského 26 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   18.11.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   04.02.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   03.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.11.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   montáž a opravy kompresorov, rozvodov vzduchu a vzduchových zariadení
   zváračské práce
   12.10.1993Nové obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava