Utwórz fakturę

Sika Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Sika Slovensko
PIN 31359710
TIN 2020315297
Numer VAT SK2020315297
Data utworzenia 04 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 145 789 €
Zysk 416 871 €
Kapitał 4 103 106 €
Kapitał własny 1 105 345 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Telefon(y) kom. 0903777568, 0903782442
Nr(y) faksu 0249200443
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,409,577
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 807,556
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 59,386
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 59,386
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 748,170
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 206,536
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 480,126
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,508
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,590,901
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 588,280
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 52
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 588,228
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 109,452
8. Podatek odroczony należności (481A) 109,452
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,868,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,856,402
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,195
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,850,207
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,646
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,121
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,989
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,120
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,577
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,659,718
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,130,518
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,130,518
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 113,052
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -723
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -723
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,749,859
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,091
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,091
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,425,758
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,083,696
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848,451
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,245
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,638
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 310,133
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,291
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 320,010
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 320,010
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,140,543
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,145,789
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,117,376
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,168
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,645
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,481,161
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,499,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 180,959
D. Usług (účtová grupa 51) 2,102,538
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,412,281
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,045,375
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 344,265
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,641
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,489
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,489
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 98,133
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 664,628
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,358,003
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,395
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8,179
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6,200
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54,856
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 40,182
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 40,182
O. Walutowe straty (563) 12,470
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -40,461
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 624,167
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 207,296
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 252,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -45,586
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 416,871
Date of updating data: 13.12.2016
Date of updating data: 13.12.2016
 • PIN :31359710 TIN: 2020315297 Numer VAT: SK2020315297
 • Zarejestrowana siedziba: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.05.2003Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   04.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným