Utwórz fakturę

NCC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NCC
PIN 31359736
TIN 2020296102
Numer VAT SK2020296102
Data utworzenia 24 wrzesień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NCC
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 245 050 €
Zysk 23 850 €
Kapitał 581 180 €
Kapitał własny 285 239 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244442384, +421244442385, +421244442386, +421244442387
Nr(y) faksu 0244442384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 541,148
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 89,920
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 42,851
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 40,400
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 2,451
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,069
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,069
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 428,915
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 128,959
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 59,974
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,974
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 67,886
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,070
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 299,956
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,188
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 296,768
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,313
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 220
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22,093
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 541,148
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,089
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,920
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,920
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 237,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 237,719
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,850
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,566
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,372
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 916
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,204
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,252
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,435
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,463
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,802
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,661
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,067
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,927
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,644
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,952
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 29,759
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,759
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 24,493
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 977
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,185,763
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,245,050
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,185,763
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 57,669
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,618
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,211,234
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,127
D. Usług (účtová grupa 51) 379,698
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 676,857
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 490,366
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 172,457
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,034
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,687
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,416
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 45,190
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,259
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,816
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 765,938
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 222
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 222
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 222
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,141
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,721
2. Pozostałe koszty (562A) 1,721
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,919
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,897
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,047
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,047
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359736 TIN: 2020296102 Numer VAT: SK2020296102
 • Zarejestrowana siedziba: NCC, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Zemanovič predseda Astrová 48 Bratislava 821 02 09.02.2010
  Juraj Starzl člen Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 09.02.2010
  Stanislav Starzl člen Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 09.02.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.12.2010Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   09.02.2010Nové obchodné meno:
   NCC a. s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   prenájom predmetov, zariadení a nehnuteľností i s prechodom do vlastníctva /leasing/
   konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   výroba výpočtovej a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Zemanovič - predseda predstavenstva Astrová 48 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Juraj Starzl - člen predstavenstva Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Stanislav Starzl - člen predstavenstva Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.02.2010