Utwórz fakturę

SARSTEDT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SARSTEDT
PIN 31359825
TIN 2020343875
Numer VAT SK2020343875
Data utworzenia 30 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SARSTEDT
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 011 603 €
Zysk 153 354 €
Kapitał 2 791 459 €
Kapitał własny 2 717 838 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sarsted.com
Telefon(y) +421265421772, +421265422429, +421265424180
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,255,127
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,056
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,056
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,056
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,233,070
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 314,456
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 308,709
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,622,928
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,621,973
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,621,973
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 210
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 745
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 410,434
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 410,434
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 885,252
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 126
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 885,126
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,001
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,809
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,255,127
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,871,192
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,710,535
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,710,535
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,354
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,935
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,464
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,329
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 135
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 566
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 372,446
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 275,802
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,802
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,462
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,760
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,422
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,459
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,376
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,083
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,010,652
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,011,603
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,002,868
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,784
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 951
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,788,971
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,384,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,259
D. Usług (účtová grupa 51) 180,979
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 166,608
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 122,721
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,589
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,298
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,391
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,421
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,421
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,486
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,775
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 222,632
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 397,390
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,845
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 2,785
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 733
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 733
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 224,744
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 72,233
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -843
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 153,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359825 TIN: 2020343875 Numer VAT: SK2020343875
 • Zarejestrowana siedziba: SARSTEDT, Údernícka 11, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika 27.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Sarstedt Holding GmbH 5 889 € (88.7%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  Sarstedt Beteiligungs GmbH 750 € (11.3%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 27.11.2014
   17.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   12.12.2013Noví spoločníci:
   Sarstedt Holding GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   Sarstedt Beteiligungs GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   11.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   27.05.2009Nové sidlo:
   Údernícka 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   26.05.2009Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   SARSTEDT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03