Utwórz fakturę

Reklamná agentúra PEREXIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Reklamná agentúra PEREXIS
PIN 31359876
TIN 2020315330
Numer VAT SK2020315330
Data utworzenia 04 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Reklamná agentúra PEREXIS
Riazanská 33
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 106 €
Zysk 3 373 €
Kapitał własny -19 252 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903705375
Telefon(y) kom. +421903902979, 0903705375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,273
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,416
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,416
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 530
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,327
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,327
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,283
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,893
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 24,564
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 24,564
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 619
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 619
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,449
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,355
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,804
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,176
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,199
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,199
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,977
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,189
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,178
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,817
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,106
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,106
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 164
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,942
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,765
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 152
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 516
D. Usług (účtová grupa 51) 7,094
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,341
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,344
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,341
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 968
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 968
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015