Utwórz fakturę

KONE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Nazwa firmy KONE
PIN 31359884
TIN 2020336417
Numer VAT SK2020336417
Data utworzenia 06 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONE
Galvániho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 432 668 €
Zysk 321 313 €
Kapitał 3 810 784 €
Kapitał własny 1 838 432 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakia@kone.com
witryna internetowa http://www.kone.com
Telefon(y) +421248214411, +421850111667, +421248214415
Nr(y) faksu 0248214415
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,825,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,785
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,785
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,785
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,297,086
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,991
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,991
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 630,308
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 560,503
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 560,503
8. Podatek odroczony należności (481A) 69,805
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,074,807
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,068,155
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,406
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,063,749
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,139
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,513
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 575,980
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 573,610
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 502,291
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,754
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 483,537
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,825,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045,907
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,062,206
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,062,206
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 98,700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 98,700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 563,688
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 880,148
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -316,460
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 321,313
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,779,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -21,640
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -21,640
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 67,796
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 67,796
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,563,589
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 797,822
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,037
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 353,785
2. Wartość netto kontraktu (316A) 458,199
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 72,367
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 50,785
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,416
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 169,510
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 54,042
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 115,468
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,432,668
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,432,668
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,429,996
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,672
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,999,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,404,256
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -3,445
D. Usług (účtová grupa 51) 2,005,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,535,904
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,099,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 399,983
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,358
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,143
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,677
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,077
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -1,400
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -31,635
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 433,226
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,024,055
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 154
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,918
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 317
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 278
2. Pozostałe koszty (562A) 39
O. Walutowe straty (563) 1,551
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,050
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,764
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 425,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 104,149
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 104,839
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -690
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 321,313
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016
 • PIN :31359884 TIN: 2020336417 Numer VAT: SK2020336417
 • Zarejestrowana siedziba: KONE, Galvániho 7/B, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika 21.05.2012
  Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika 30.09.2013
  Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 20.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  KONE Corporation 1 061 210 € (99.9%) Helsinki 003 30 Fínsko
  Finescal Oy 996 € (0.1%) Helsinki 003 30 Fínsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 20.07.2016
   09.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Danilo De Rossi Stanway Place, Guildford Street 44-46 Chertsey, Surrey KT16 9BE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 15.10.2015
   24.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.09.2013
   06.12.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika Vznik funkcie: 21.05.2012
   26.03.2011Noví spoločníci:
   Finescal Oy Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   08.03.2011Noví spoločníci:
   KONE Corporation Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   16.12.2005Nové sidlo:
   Galvániho 7/B Bratislava 821 04
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok
   05.05.2000Nové obchodné meno:
   KONE s.r.o.
   06.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných, nákladných a špeciálnych výťahov, ich súčastí a materiálov
   montáž, servis, revízie, stredné a generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie výťahových zariadení
   výkon inžinierských činností vo vyššie uvedenej oblasti