Utwórz fakturę

MINARIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.11.2015
Basic information
Nazwa firmy MINARIKA
Stan Zniszczono
PIN 31359922
TIN 2020820362
Data utworzenia 14 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MINARIKA
Arm.gen. L. Svobodu 3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 333 €
Zysk 3 941 €
Date of updating data: 26.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 0
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,941
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,941
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,941
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 26.11.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392
D. Usług (účtová grupa 51) 392
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,941
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -392
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,941
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,941
Date of updating data: 26.11.2015
Files
4315991.tif
Date of updating data: 26.11.2015
 • PIN :31359922 TIN: 2020820362
 • Zarejestrowana siedziba: MINARIKA, Arm.gen. L. Svobodu 3, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2015Zrušené obchodné meno:
   MINARIKA, spol. s.r.o. " v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   01.04.2015Nové obchodné meno:
   MINARIKA, spol. s.r.o. " v likvidácii"
   14.10.1993Nové sidlo:
   Arm.gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným