Utwórz fakturę

Sanitaria - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Sanitaria
PIN 31359957
TIN 2020315319
Numer VAT SK2020315319
Data utworzenia 14 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sanitaria
Pod gaštanmi 8
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 154 435 €
Zysk -8 297 €
Kapitał 271 359 €
Kapitał własny -181 150 €
Dane kontaktowe
E-mail sanitaria@stonline.sk
Telefon(y) +421244450086, +421244454711, +421244454719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 407,150
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,407
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,021
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,021
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,386
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,386
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 390,916
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 87,713
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 87,713
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 213,388
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 213,346
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 213,346
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 89,815
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,658
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,827
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,827
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 407,150
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,531
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 472,349
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -728,886
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 44,386
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -773,272
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 664,681
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,394
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,394
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 658,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 480,261
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,634
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,627
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,202
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,317
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,022
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,349
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,207
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,618
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,155,330
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,154,435
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,139,892
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,591
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,952
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,156,379
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 925,081
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,916
D. Usług (účtová grupa 51) 112,167
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,248
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 69,423
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,017
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,808
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,916
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,916
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 313
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,360
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,944
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 101,319
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 895
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 892
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,368
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 283
2. Pozostałe koszty (562A) 283
O. Walutowe straty (563) 3,335
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,473
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,417
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359957 TIN: 2020315319 Numer VAT: SK2020315319
 • Zarejestrowana siedziba: Sanitaria, Pod gaštanmi 8, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko 07.10.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, 6 639 € (100%) Viedeň 1230-A Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2014Nové sidlo:
   Pod gaštanmi 8 Bratislava 821 07
   25.11.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   04.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko Vznik funkcie: 07.10.2009
   03.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   15.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   28.02.2007Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gastgebgasse N.27 Viedeň 1230-A Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   27.02.2007Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   04.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   18.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   20.01.2005Nové obchodné meno:
   Sanitaria, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   19.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   podlahárstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   03.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   02.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá
   14.10.1993Nové obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie dentálnych materiálov, stomatologických súprav a kresiel, dentálnych laboratórnych prístrojov a zariadení
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti dentálnych materiálov a stomatologických súprav
   propagácia vlastných výrobkov
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá