Utwórz fakturę

INSMAT - obchodná a stavebná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INSMAT - obchodná a stavebná
PIN 31360041
TIN 2020336439
Numer VAT SK2020336439
Data utworzenia 18 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INSMAT - obchodná a stavebná
Zátišie 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 878 €
Zysk -3 082 €
Kapitał 32 030 €
Kapitał własny 7 526 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454342
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,163
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,860
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,598
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,598
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,648
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,648
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,648
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,614
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,281
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 303
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 303
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,163
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,444
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,296
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,006
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,913
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,082
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,719
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,223
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,369
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,369
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,647
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,267
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,718
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 85,878
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,275
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,664
D. Usług (účtová grupa 51) 13,931
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,149
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,041
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,428
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,680
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 189
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -397
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 70,283
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 919
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 919
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -919
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,766
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,766
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,082
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360041 TIN: 2020336439 Numer VAT: SK2020336439
 • Zarejestrowana siedziba: INSMAT - obchodná a stavebná, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27 13.01.2006
  Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03 13.01.2006
  Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 13.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karel Rýz 2 324 € (35%) Železničná 11 Bernolákovo 900 27
  Milan Hraška 1 992 € (30%) Lachova 39 Bratislava 851 03
  Michal Starosta 2 324 € (35%) Dunajská 20 Nitra 949 11
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   13.01.2006Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   12.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   11.07.1995Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   10.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   16.09.1994Noví spoločníci:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   15.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   INSMAT - obchodná a stavebná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra