Utwórz fakturę

Andreas und Josef Gross - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Andreas und Josef Gross
PIN 31360068
TIN 2020940295
Data utworzenia 29 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Andreas und Josef Gross
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 000 €
Zysk -3 580 €
Kapitał 97 284 €
Kapitał własny 97 084 €
Dane kontaktowe
E-mail guzmanova@bilanx.sk
Telefon(y) 0263811745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,214
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 93,630
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 584
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 94,214
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,505
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 107,482
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 107,482
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,762
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,580
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 709
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,030
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 23,000
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,030
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 20,000
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 70
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 70
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -70
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,100
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015