Utwórz fakturę

OBSERVER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OBSERVER
PIN 31360301
TIN 2020329344
Numer VAT SK2020329344
Data utworzenia 07 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OBSERVER
Hradská 78/B
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 241 €
Zysk -3 535 €
Kapitał 47 420 €
Kapitał własny 37 378 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245258789, +421245259913
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 41,852
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,275
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,275
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,818
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 22,379
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,838
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,785
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,785
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,785
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,053
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,018
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 739
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 739
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 41,852
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,255
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,039
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,039
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,445
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,445
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,535
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,009
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 294
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,815
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,571
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,571
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,616
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 628
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 900
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,723
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,241
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,723
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,675
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,120
D. Usług (účtová grupa 51) 16,973
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 347
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,556
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,556
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 679
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,434
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,630
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 142
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 142
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,575
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360301 TIN: 2020329344 Numer VAT: SK2020329344
 • Zarejestrowana siedziba: OBSERVER, Hradská 78/B, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava 07.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Róbert Tóth 4 648 € (70%) Haburská 25 Bratislava
  Werner Hazuka 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  Thomas Epple 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   19.01.2010Nové sidlo:
   Hradská 78/B Bratislava 821 07
   18.01.2010Zrušené sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   07.10.1993Nové obchodné meno:
   OBSERVER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačná činnosť /sledovanie médií-tlač, TV, rozhlas/
   vydavateľská činnosť-vydavanie periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovateľská činnosť výkonu služieb
   reklamno-agentúrna činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Werner Hazuka Hasnerstrasse 144/25 Wien Rakúska republika
   Thomas Epple Tyrnauergasse 6/22-23 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava