Utwórz fakturę

UNIMET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIMET
PIN 31360351
TIN 2020292010
Numer VAT SK2020292010
Data utworzenia 18 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIMET
Svätoplukova 28
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 635 824 €
Zysk -8 412 €
Kapitał 112 250 €
Kapitał własny 23 730 €
Dane kontaktowe
E-mail unimet@centrum.sk
Telefon(y) 0317708360
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 101,505
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -295
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 296
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 101,504
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 43,152
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,556
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,111
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,685
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,292
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 50,747
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,565
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,565
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,565
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -59,020
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,128
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -85,148
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -257
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) -257
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,318
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,791
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,846
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,846
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 104,896
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -147,803
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,412
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,252
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,252
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,253
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,295
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,295
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,463
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,967
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,771
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,243
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 43,717
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 635,824
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 635,824
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 638,099
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 525,358
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,831
D. Usług (účtová grupa 51) 13,523
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,918
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,941
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,760
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,217
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,286
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,261
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,261
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,922
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,275
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,112
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,420
2. Pozostałe koszty (562A) 3,420
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,717
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,412
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,412
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360351 TIN: 2020292010 Numer VAT: SK2020292010
 • Zarejestrowana siedziba: UNIMET, Svätoplukova 28, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 21.09.1998
  Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 04.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kyvalský 24 896 € (50%) Pri mlyne 52 Bratislava
  Milan Režný 24 896 € (50%) Rázusova 45 Hlohovec 920 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2014Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   19.11.2014Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   24.05.2005Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   23.05.2005Zrušené sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   17.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   16.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   24.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   23.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   15.12.1994Nové predmety činnosti:
   zber, triedenie a úprava kovového odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   14.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   30.05.1994Nové sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1994Zrušené sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   UNIMET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všeobecná obchodná činnosť - nákup a predaj železných a neželezných kovov a predmetov spotrebného a priemyselného charakteru
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava