Utwórz fakturę

AMMOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMMOS
PIN 31360386
TIN 2020301778
Numer VAT SK2020301778
Data utworzenia 21 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMMOS
Orieškova 12
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 783 €
Zysk -16 000 €
Kapitał 126 734 €
Kapitał własny -62 377 €
Dane kontaktowe
E-mail ammos@stonline.sk
witryna internetowa http://www.ammos.sk
Telefon(y) +421243638474
Nr(y) faksu 0243638476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,907
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,907
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,907
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,434
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 15,469
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,253
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,107
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 116,341
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -78,378
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,287
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -72,304
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,000
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,719
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 192,712
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 668
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,176
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,337
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 185,531
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,007
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 91,783
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,730
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 63,019
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,034
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 106,465
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 13,561
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,296
C. Usług (účtová grupa 51) 18,645
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 48,967
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 740
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,136
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 324
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,796
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,682
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 37,247
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 859
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 856
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -858
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,540
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 460
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,000
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360386 TIN: 2020301778 Numer VAT: SK2020301778
 • Zarejestrowana siedziba: AMMOS, Orieškova 12, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ondrej Šramko Orechový rad 2355/9 Bratislava 821 05 14.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ondrej Šramko 6 639 € (100%) Orechový rad 2355/9 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2015Nové sidlo:
   Orieškova 12 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prevádzkovanie športových zariadení
   oprava a servis športových potrieb a náradia
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner tenisu
   31.03.2015Zrušené sidlo:
   Pánska 4 Bratislava 811 01
   25.09.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Šramko Orechový rad 2355/9 Bratislava 821 05
   24.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava Skončenie funkcie: 19.09.2002
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   požičovňa strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení so zameraním najmä na stavebné mechanizmy
   27.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Šramko Orechový rad 2355/9 Bratislava 821 05
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava Skončenie funkcie: 19.09.2002
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava
   21.10.1993Nové obchodné meno:
   AMMOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pánska 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva
   servis strojov a priemyselných zariadení /bez elektročastí/
   zámočníctvo
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Šramko Pánska 4 Bratislava
   Ing. Ondrej Šramko Pánska 4 Bratislava