Utwórz fakturę

REAL SLOVEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy REAL SLOVEK
Stan Zniszczono
PIN 31360424
TIN 2020922222
Data utworzenia 13 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REAL SLOVEK
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 607 €
Zysk -8 442 €
Kapitał 308 270 €
Kapitał własny 21 863 €
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 284,715
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 247,203
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 247,203
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 247,203
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,446
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,446
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,189
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 257
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 66
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 284,715
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,263
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,867
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,867
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,199
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,199
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,442
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,524
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,524
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 901
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 623
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 267,928
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 267,928
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,607
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,607
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,607
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,901
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 66
D. Usług (účtová grupa 51) 4,147
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,688
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,095
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,593
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,394
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,539
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,539
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,539
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,819
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 623
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 623
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,442
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • PIN :31360424 TIN: 2020922222
 • Zarejestrowana siedziba: REAL SLOVEK, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 październik 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   13.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným