Utwórz fakturę

BEL-CO-PEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEL-CO-PEK
PIN 31360441
TIN 2020352422
Numer VAT SK2020352422
Data utworzenia 22 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEL-CO-PEK
Budatínska 35
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 784 €
Zysk 490 €
Kapitał 34 171 €
Kapitał własny 2 053 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263827010
Nr(y) faksu 0263827010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 24,970
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 24,970
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,970
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,355
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ -15,806
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 19,787
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,547
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,790
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 56,325
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,543
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,918
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 490
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,782
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 138
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 46,155
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,828
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,465
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,584
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,489
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,784
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,923
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,865
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,791
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 77,767
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 51,841
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,105
C. Usług (účtová grupa 51) 8,185
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,615
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 546
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,270
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,017
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,657
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,269
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 195
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,074
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,268
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,749
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,259
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360441 TIN: 2020352422 Numer VAT: SK2020352422
 • Zarejestrowana siedziba: BEL-CO-PEK, Budatínska 35, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava 22.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi 2 324 € (33.3%) Budatínska 35 Bratislava
  Bruno Achiel Jeanne Colle 2 324 € (33.3%) Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
  Frederik Christian Claude Colle 2 324 € (33.3%) Deinze 9800 Belgicko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.02.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Bruno Achiel Jeanne Colle Reinaertdreef 8 Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
   Frederik Christian Claude Colle Kakelstraat 36 Deinze 9800 Belgicko
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   02.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1993
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   26.07.2001Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   24.01.1995Noví spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   23.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   14.01.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   01.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   30.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   BEL-CO-PEK, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 35 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov a tovarov koželužného priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť pre výrobky a tovar koželužného priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava