Utwórz fakturę

GLASS TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GLASS TRADING
PIN 31360459
TIN 2020351564
Numer VAT SK2020351564
Data utworzenia 20 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLASS TRADING
Stará Vajnorská 17/12336
83253
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 570 386 €
Zysk 7 504 €
Kapitał 303 942 €
Kapitał własny 112 946 €
Dane kontaktowe
E-mail glasstrading@micronet.sk
Telefon(y) 0244253878, 0244460870
Telefon(y) kom. 0903705304
Nr(y) faksu 024446870, 0244460870
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 282,516
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 91,535
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 91,535
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 63,943
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,381
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,211
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 190,370
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 144,423
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 144,423
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,260
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,260
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,687
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,039
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,648
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 611
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 174
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 437
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 282,516
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 25,880
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,037
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,037
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,954
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,504
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,503
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,341
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 10,022
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 10,022
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 319
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,178
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,910
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,910
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 74,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,790
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,488
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,650
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,340
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,984
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,984
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 998
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 698
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 566,665
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 570,386
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 461,201
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,962
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,189
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,034
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 559,384
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 343,189
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,155
D. Usług (účtová grupa 51) 44,809
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 76,824
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,168
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,569
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,087
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,689
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,495
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,495
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,975
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,020
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,268
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,002
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,010
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 638
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 266
2. Pozostałe koszty (562A) 266
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 372
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -618
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,384
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,504
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360459 TIN: 2020351564 Numer VAT: SK2020351564
 • Zarejestrowana siedziba: GLASS TRADING, Stará Vajnorská 17/12336, 83253, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Kováč Partizánska 29/1285 Dubnica nad Váhom 018 41 22.05.2014
  Milan Kováč Otrokovická 3/4122 Dubnica nad Váhom 22.05.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Spoločnosť Kováč s.r.o. 6 640 € (100%) Ml. Budovateľov 20/4025 Dubnica nad Váhom 018 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kováč Partizánska 29/1285 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 22.05.2014
   Milan Kováč Otrokovická 3/4122 Dubnica nad Váhom Vznik funkcie: 22.05.2014
   29.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.1993
   30.04.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/12336 Bratislava 832 53
   Noví spoločníci:
   Spoločnosť Kováč s.r.o. Ml. Budovateľov 20/4025 Dubnica nad Váhom 018 41
   29.04.2014Zrušené sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Sliačska 1224/12 Bratislava 831 02
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava 821 06
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   03.06.2011Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   vydavateľská činnosť
   19.02.2010Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Sliačska 1224/12 Bratislava 831 02
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   31.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.1993
   30.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava 831 04
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava 821 06
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava 851 03
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   14.06.1999Nové predmety činnosti:
   kníhviazačstvo
   laminovanie tlačív
   fotografické a regprografické služby
   výroba papierových krabíc
   cestná motorová doprava-nákladná doprava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   17.01.1995Noví spoločníci:
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   16.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Longauerová Lotyšská 50 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   GLASS TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   vedenie účtovnej evidencie
   leasing a prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sklenárske práce
   Noví spoločníci:
   Stanko Delič Adamiho 6 Bratislava
   Gabriela Kuntelová Stará Vajnorská 16 Bratislava
   Ing. Gabriela Longauerová Lotyšská 50 Bratislava
   Ing. Emília Matejová Bieloruská 8 Bratislava
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Varjú Gessayova 2 Bratislava