Utwórz fakturę

VSH development - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.09.2015
Basic information
Nazwa firmy VSH development
PIN 31360521
TIN 2020820505
Numer VAT SK2020820505
Data utworzenia 18 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VSH development
Štúrova 27
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 328 868 €
Zysk 330 430 €
Kapitał 16 872 473 €
Kapitał własny 3 018 723 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.bck.sk
Telefon(y) +421556804111
Telefon(y) kom. +421905505650
Date of updating data: 02.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,590,160
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,434,316
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 58,624
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,368
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 56,256
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,375,692
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 608,158
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 15,639,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,248
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154,688
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 801
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 77,926
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 77,724
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,129
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,595
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 202
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,753
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,208
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,156
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 990
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,590,160
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,349,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 58,049
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 58,049
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 960,674
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 960,674
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,430
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,233,384
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,513,277
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 12,201,847
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,993
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 308,437
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 632,607
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 243,623
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,939
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,776
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,698
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332,330
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 87,500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 87,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,623
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 4,305
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,318
Date of updating data: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,178,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,328,868
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,164,697
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,524,222
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 344,559
D. Usług (účtová grupa 51) 273,299
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 286,848
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 206,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,448
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,620
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,957
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 541,112
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 541,112
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,581
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,866
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 804,646
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,546,839
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 382
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 373
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 328
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 45
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 408,287
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 406,472
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 406,411
2. Pozostałe koszty (562A) 61
O. Walutowe straty (563) 85
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,730
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -407,905
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 396,741
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 66,311
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,895
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 63,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 330,430
Date of updating data: 02.09.2015
Date of updating data: 02.09.2015
 • PIN :31360521 TIN: 2020820505 Numer VAT: SK2020820505
 • Zarejestrowana siedziba: VSH development, Štúrova 27, 04001, Košice
 • Data utworzenia: 18 październik 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2006Nové obchodné meno:
   VSH development s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 27 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marie Sládková Brigádnikú 65 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   Ing. Pavel Richter V Lipkách 705 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   25.05.1999Noví spoločníci:
   MUŠKA s.r.o. IČO: 45 310 254 Sladkovského nám. 1/525 Praha 3 Česká republika
   04.12.1997Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   cestná motorová doprava
   špedícia
   18.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákazok
   výroba cementu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ